Congo: decennialang conflicten

Al tientallen jaren heersen er gewapende conflicten en is er bestaansonzekerheid en armoede in Congo. Bijna 2 miljoen Congolese kinderen zijn ondervoed en er zijn meer dan 4,1 miljoen mensen binnen het land op de vlucht. Dat zorgt ervoor dat Congo het land met de grootste inheemse vluchtelingencrisis is in Afrika.

Tekort aan schoon drinkwater en voedsel

Wanneer mensen naar huis terugkeren, treffen ze hun huis verwoest aan. Elke dag opnieuw zijn mensen niet zeker of ze wel aan voedsel kunnen komen. De meeste Congolezen hebben geen toegang tot schoon water, dat weer kan leiden tot de verspreiding van besmettelijke ziektes zoals cholera. De crisis heeft proporties aangenomen die het leven van vele mensen in Congo tot onder het bestaansminimum brengt. Geschat wordt dat in 2018 meer dan 8,5 miljoen mensen humanitaire hulp nodig hebben en dat dit aantal zal toenemen.

Seksueel geweld als wapen

Het is één van de grootste en meest complexe humanitaire crises. Steeds meer meisjes en vrouwen melden zich bij de hulporganisaties als slachtoffer van verkrachtingen. Seksueel geweld is een van de wapens die worden ingezet in deze gruwelijke oorlog.

Hulp dringend nodig

Hulporganisaties hebben meer dan 156.000 mensen kunnen bereiken, maar dat is nog lang niet genoeg! Meer hulp is dringend noodzakelijk om te voorkomen dat het aantal slachtoffers drastisch toeneemt. Ondanks dit alles huisvest Congo genereus meer dan een half miljoen vluchtelingen uit omliggende landen, zoals Burundi, Centraal Afrikaanse Republiek, Rwanda en Zuid-Soedan.

 

Wat doet CARE?

CARE is al sinds jaren werkzaam in Congo. CARE was in 1998 actief in Congo toen de grootschalige genocide in Rwanda (gestart in  1994) ervoor zorgde dat miljoenen Rwandezen op de vlucht sloegen naar omringende landen, waaronder Congo. De voortdurende geweldconflicten die hierop volgden, zorgden ervoor dat CARE pas in 2002 kon terugkeren in het land om opnieuw de noodlijdende bevolking hulp te bieden.

CARE richt zich zowel op de teruggekeerde bevolking als op het meest kwetsbare en arme gedeelte van de nog  aanwezige bevolking, waarbij er speciale aandacht is voor de situatie van vrouwen en meisjes.  We steunen hen bij de moeilijke weg om hun leven weer op te kunnen pakken en zelfvoorzienend te kunnen worden. Bovendien strijden wij voor hun rechten binnen de maatschappij en zorgen wij voor adequate gezondheidszorg.

Slachtoffers van seksueel geweld kunnen rekenen op verschillende soorten zorg. Zo voorzien we in medische zorg en psychosociale ondersteuning. Maar we zijn er ook om hen weer een stapje op weg te helpen door de mogelijkheid te bieden in eigen inkomen te voorzien. Hierbij valt te denken aan deelname aan spaar- en leensystemen. Op deze manier kunnen vrouwen niet alleen werken aan het weer opbouwen van hun leven, maar vermindert het ook het stigma en de sociale uitsluiting als gevolg van het seksueel geweld. Verder verzorgen we trainingen voor vrouwen om ze te wapenen tegen seksueel geweld.

Meer dan 85% van alle vluchtelingen in Congo vindt geen thuis in vluchtelingenkampen maar juist in lokale gastgezinnen. Wij respecteren deze lokale gewoonte van gastvrijheid die traditioneel aanwezig is in de cultuur. Daarom richten wij geen vluchtelingenkampen op maar ondersteunen wij de gezinnen zelf.

Hoe kun je helpen?

Congo is een land met een sterke bevolking.  Maar de nood is hoog en zij moeten wel zien te overleven. Nu is er vooral behoefte aan voedsel, schoon drinkwater, goede gezondheidszorg en medicijnen. Met één of meerdere CARE pakketten  kun je Congolese gezinnen helpen in deze extreme omstandigheden.

 

Stel je pakket samen