FAQ

  1. Wat is het CARE Noodhulpfonds?

Het CARE Noodhulpfonds is het fonds dat humanitaire hulp financiert voor de  landen waar CARE actief is. Particulieren en bedrijven kunnen een bijdrage geven voor een specifiek land of een algemene donatie doen voor het CARE Noodhulpfonds.

  1. Waar gaat mijn donatie naar toe?

Jouw donatie wordt aan humanitaire hulp in het door jouw gekozen land besteed.  Als het een algemene donatie betreft voor het CARE Noodhulpfonds dan zal dat besteed worden aan humanitaire hulp in landen waar CARE actief  is.

  1. Worden er daadwerkelijk CARE pakketten afgeleverd ?

CARE pakketten staan symbool voor de humanitaire hulp die CARE wereldwijd verstrekt. Er worden vrijwel geen specifieke CARE pakketten meer afgeleverd maar we doen ons best de items te verstrekken die je hebt gekozen. Afhankelijk van de situatie en de behoeftes op dat moment kan het zijn dat andere humanitaire goederen of diensten worden ingezet.

  1. Ik wil graag voor een ander land doneren; kan dat ook?

Nee, je kunt een donatie doen voor één van de getoonde landen of een  algemene donatie doen aan het CARE Noodhulpfonds. Deze laatste donaties worden door CARE aan humanitaire hulp besteed in landen waar CARE actief is.

  1. Hoe staat het met mijn privacy?

CARE respecteert jouw privacy en handelt volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Alle door jou verstrekte persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld, blijven strikt vertrouwelijk en worden niet verstrekt aan derden.

Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en worden de persoonsgegevens alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

  1. Hoeveel geld geeft CARE uit aan het binnenhalen van donaties?

CARE heeft een CBF-Erkenning (het vroegere CBF-keurmerk) voor goede doelen. Wij besteden ruim 95% van de totale inkomsten aan ons werk voor een wereld met minder armoede en meer rechtvaardigheid.

Staat jouw vraag er niet bij? Stuur ons dan een e-mail via care@carenederland.org.